Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola

Standard

V Sloveniji vsako leto kar nekaj ljudi izgubi vozniško dovoljenje zaradi alkohola

9% vseh nesreč povzročijo vozniki pod vplivom alkohola

V Sloveniji število opitih voznikov, ki zakrivijo prometno nesrečo pada, vendar je še vedno 20% vseh voznikov, ki povzročijo prometno nesrečo pod vplivom alkohola, 9% vseh nesreč pa povzročijo vozniki pod vplivom alkohola.

Vozite trezni

Portal www.vozniska.si svetuje, da vedno vozite samo in edino trezni ali pa uporabite taxi oziroma druga javna prevozna sredstva, alternativna možnost pa je, da nekdo drug, ki je trezen, sede za volan. Svetujejo pa vam, da tudi dosledno upoštevate vsa ostala prometna pravila. Edino tako bomo skupaj poskrbeli za varnost vseh udeležencev v prometu.

Učinki vožnje pod alkoholom

Alkohol vstopi neposredno v krvni obtok, zato je njegov vpliv na človeško telo hitro opazen: počasnejši refleksi, vidno polje se zmanjša, slabše podcenjevanje tveganja in nevarnosti, večji pogum za hitrejšo in bolj nevarno vožnjo, pri nekaterih tudi preveč oprezno in prepočasno vožnjo, … Posledice tega so lahko, prehitra ali prepočasna vožnja, težje obvladanje smeri vožnje, ne vklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, spregledanje rdeče luč, spregledanje drugih udeležencev v prometu, prepočasno zaviranje pri kritični situaciji, … Zaradi vseh teh razlogov, vam portal www.vozniska.si svetuje in predlaga, da vedno popolnoma trezni sedete za volan.

Koliko je meja, da ne bom napihal

Koliko gramov alkohola bo v vaši krvi, je odvisno predvsem od teže, spola, telesnih sposobnosti, navajenosti na alkohol, vrste alkoholne pijače, ali smo jedli med pitjem, po pitju, pred pitjem, smo pili še kaj drugega kot pa samo alkohol, kako hitro smo spili količino alkohola (pogovorno eksali pijačo). Nekaj primerov vrednosti za količino alkohola v pijači, pivo (0,5L oz. veliko pivo) ima 20 g alkohola v pijači, vino (0,2L) ima 17g alkohola v pijači, žganje (0,05L) 16 g alkohola v pijači. Kazen lahko dobite tudi, če pri nižji koncentraciji alkohola izkazujete znake motnje v vedenju, katerih posledica bi bila nezanesljivo ravnanje vozila v cestnem prometu.

Meja za večino voznikov je 0,5g alkohola/kg krvi oz. 0,24 mg alkohola/L izdihanega zraka. Vozniki, ki vozijo kategorijo C, D1, D, B+E, C+E, D1+E in D+E, vozniki, ki upravljajo vozila za javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz za lastne potrebe, vozniki vozil, s katerimi se prevaža nevarno blago, učitelj vožnje, voznik začetnik in nekateri ostali morajo vedno imeti 0,0 mg alkohola/L izdihanega zraka.

Kazen za vožnjo pod vplivom alkohola

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola so od 300 do 1.200,00 EUR, poleg tega pa lahko dobite od 4 do 18 kazenskih točk, dodatno se vam lahko tudi izreče prepoved vožnje motornega vozila, začasen odvzem vozniškega dovoljenja in tudi pridržanje od 6 do 12 ur.

 

Preizkus alkoholiziranosti

Preveritev alkohola pri vozniku se ugotavlja z indikatorji alkohola in etilometri. Merilniki alkoholiziranosti, ki jih uporablja slovenska policija prikažejo vrednost z miligrami alkohola v litru izdihanega zraka. V primeru, da se oseba ne strinja z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti ali pa zanika, da je pod vplivom alkohola oziroma ne priznava testa, se mu odredi ponovni preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku ali pa se odredi strokovni pregled z odvzemom krvi ali krvi in urina. V primeru, da test pokaže več alkohola kot dovoljuje zakon, mora stroške strokovnega pregleda ali ponovnega preizkusa plačati preizkušanec.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

V primeru, da vam policisti odvzamejo vozniško dovoljenje zaradi previsoke količine alkohola vam priporočamo pravne strokovnjake portala https://www.vozniska.si/, skupaj z vami bodo našli  ugodno rešitev, ki bo za vaš primer najbolj optimalna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.